วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

(คลิป) ชาวแม่แจ่ม เชียงใหม่ ร่วมใจช่วยเหลือช้างตกงาน 125 เชือก จากวิกฤตไวรัสโควิด

ชาวแม่แจ่ม ชุมชนคนรักษ์ช้าง แม่ศึก และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมโครงการ “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อ ช้างคืนถิ่น”ร่วมใจช่วยเหลือช้างตกงาน 125 เชือกจากการวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยช้างบางเชือกพร้อมควาญช้างเดินเท้าเปล่าลัดเลาะตามป่าใช้เวลาถึง 5 วันเดินทางหนีตายกลับบ้านเกิด

จากการแพร่ระบาดของ โคโรนาไวรัส โควิด 19 ไดส่งผลกระทบให้กิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดยุติลง ช้างและ ควาญช้างจึงจําเป็นต้องเดินทางกลับคืน สู่ชุมชนท้องถิ่น แต่การกลับคืนสู่ท้องถิ่นอย่างกะทันหันของช้าง 125 เชือก ในขณะที่ เจ้าของช้างก็ตกอยู่ในภาวะตกงานขาดรายได้ ทําให้เกิดปัญหาในการหาอาหารเลี้ยงช้าง ซึ่งช้าง 1 เชือกกินหญ้ามากกว่า 250 กิโลกรัมต่อวัน แหล่งอาหารตามธรรมชาติ หญ้าและพืชอาหารช้างที่ปลูกในท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงช้าง เจ้าของช้าง จึงต้องเดินทางไกลและมีค่าใช้จ่ายในการไปหาอาหารช้างจากนอกชุมชน ซึ่งเป็นความยากลําบากสําหรับเจ้าของช้างในยามวิกฤต โควิด 19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน และช่วยเหลือช้างคืนถิ่น ชาวบ้านผู้เลี้ยงช้างจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่ม “ชุมชนคนรักษ์ช้าง แม่ศึก” ขึ้นเพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับช้างแต่ล่ะเชือกที่เดินทางกลับบ้านเกิดชาวแม่แจ่มถือว่า ช้างทั้งหมดเป็นลูกบ้าน หรือประชาการส่วนหนึ่งของชาวแม่แจ่ม โดยช้างบ้างเชือกพร้อมด้วยควาญช้างเดินรอนแรมลัดเลาะกลางป่านานถึง 5 คืน 5 วันเพื่อเดินทางกลับมาบ้านเกิดหลังจากตกงานเนื่องจากวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารที่จะนำมาเลี้ยงช้าง ซึ่งช้างแต่ละเชือกต้องกินอาหารวันล่ะ250 กิโลกรัมหรือเฉลี่ยวันล่ะหลายพันบาท

สำหรับโครงการดังกล่าว ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน นำโดยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าพบควาญช้าง และประสานองค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ และได้จัดกิจกรรมโครงการ “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อ ช้างคืนถิ่น” ณ บ้านห้วยผักกูด ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ของการฟื้นฟูป่า และวางแผนการปลูกและจัดการอาหารช้างเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนขึ้น และเป็นร่วมรณรงค์เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก ถึงเวลา…คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ TIME FOR NATURE fine dowhat you can do หากผู้ใจบุญ หรือต้องการช่วยเหลือช้างตกงานสามารถ โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาแม่แจ่ม ชื่อบัญชี “ชมรมคนรักษ์ช้างแม่ศึก ” เลขที่บัญชี 020317746608 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายดวงจันทร์ ธรรมชาติมณี ประธานกลุ่มชุมชนรักษ์ช้างแม่ศึก 093-220-5499 และนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 081-867-1253