วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ เล็งเชื่อมโยง 3 อำเภอสายใต้แม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์การท่องเที่ยวด้านประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติ

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ เล็งเชื่อมโยง 3 อำเภอสายใต้แม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์การท่องเที่ยวไม่ใช่ทางผ่าน หลังพบศักยภาพการท่องเที่ยวด้านประเพณีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าสนใจ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ภายหลังจากที่ทาง นางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง นำคณะคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทาง เข้าเยี่ยมชมสักการะพระธาตุจอมแจ้ง และพระธาตุจอมทอง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ว่าที่พันตรี เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ คณะผู้บริหารและประชาชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอแม่สะเรียง เพื่อประชุมร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เพื่อรับทราบแผนงาน โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบและพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง

ต่อมาในช่วงค่ำ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชมกาดมั่วคัวฮอม ชิมอาหารขนมหวานพื้นบ้าน อาทิ ขนมจีนน้ำเงี้ยง ข้าวส้มข้าวกันจิ้น ขางปองทอด ขนมวง อะลาวา เป้งโม้ง เป็นต้น และ ร่วมวงขันโตกชิมอาหารพื้นบ้านอำเภอแม่สะเรียง อาทิเช่น ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่มแคบหมู ฮังเล ตำเนื้อหมู พร้อมชมการแสดงรำโตและนกกิ่งกะหร่า ซึ่งสร้างความประทับให้กับคณะฯที่เดินทางมาติดตามงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ เล็งเห็นว่า 3 อำเภอสายใต้มีศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมที่โดดเด่น น่าส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง 3 อำเภอ ให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวด้านประเพณีและวัฒนธรรม ธรรมชาติที่งดงาม ไม่ควรเป็นแค่อำเภอทางผ่าน แต่ต้องพัฒนาการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้พักนอนเพื่อเยี่ยมชมความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม วัดวาอารมณ์ ความงดงามทางธรรมชาติที่มีอยู่ในแต่ละอำเภอ