วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน จับเคียวนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเกี่ยวข้าว เอามื้อสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Social Share

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน จับเคียวนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเกี่ยวข้าว เอามื้อสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่พื้นที่แปลงต้นแบบ โคก หนอง นา เฟิร์นริมธารรีสอร์ บ้านหัวน้ำแม่สะกึด หมู่ที่ 10 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว นานาชาติ เอามื้อสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน “ หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นต้นแบบสู่การขยายผลไปยังแปลงอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภออื่นๆ ต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว นานาชาติ เอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ที่เข้าร่วมในกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว นานาชาติ เอามื้อสามัคคี ในรูปแบบ Soft Power (ซอฟต์พาวเวอร์) ทำให้บรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้รับรู้ประสบการณ์ เกี่ยวข้าวของชาวนา การตีข้าว ออกจากรวงข้าวแบบต่างๆ และเรียนรู้กระบวนการต่างๆในการปลูกข้าวไปจนถึงการแปรรูปเป็นข้าวสารอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นต้นแบบที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่การเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตร์ และภูมิสังคม นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็น Soft Power ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว นานาชาติ เอามื้อสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชนหรือผู้ที่สนใจ ผ่านศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา

นายธวัชชัย น้าทิพากร ผู้ประกอบการ เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กิจกรรมลงแขก เกี่ยวข้าว นานาชาติ เอามื้อสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง เฟิร์นริมธาร กิจกรรมภายใต้แนวคิดเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ซึ่งเน้นการลงทุนอย่างมีความรับผิดขอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วม

โดยมีลูกค้าเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวที่รักและสนใจเรียนรู้เรื่องธรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน โดยพื้นที่นาด้านล่างของ รีสอร์ท ใช้ปลูกข้าว ทำนา ปลูกพืชผักสด มีเป้าหมายที่จะดำเนินการ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีของลูกค้าผู้เข้าพักทุกคนให้ได้ บริโภค ข้าว ผัก ผลไม้ อาหาร ทุกอย่าง ด้วยความปลอดภัย โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกประเภทในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของ พนักงาน ผู้ปลูก ผู้บริโภค และสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เปิดโอกาสให้แขกที่มาพักในรีสอร์ทได้มีโอกาส มีส่วนร่วม เรียนรู้ และเข้าใจการทำการ เกษตรอินทรีย์ โดยทำโครงการ ร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาส เรียนรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์ ไปด้วยกันกับกิจกรรม “ลงแขก ดำนา เอามื้อสามัคคี” ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ ในเรื่องของการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในวิถีพอเพียง ตามหลักการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่