วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

แม่ฮ่องสอนพร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้

Social Share

แม่ฮ่องสอนพร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินหน้าพัฒนาแม่ฮ่องสอน สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียวด้วยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ เปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน หนึ่งในยุทธศาสตร์โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนดูแลสังคมเมืองแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว ระบบไฟฟ้ามั่นคงด้วยพลังงานสะอาด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ผ่านยุทธศาสตร์ 4 SMART คือ 1) SMART SYSTEM 2) SMART CITY 3) SMART LEARNING และ 4) SMART ENERGY

ด้านนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด บริษัทคู่สัญญา ได้ร่วมลงนามสัญญาจัดซื้อและก่อสร้าง โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) ขนาด 4 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ Smart Energy เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าในพื้นที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าดีเซลคอยสนับสนุน แต่ในกรณีฉุกเฉิน โรงไฟฟ้าเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลัง

ด้วยเหตุนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงพลังงานร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวคิดผ่านแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย ก่อกำเนิดเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ ซึ่งสามารถจ่ายไฟเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทันทีในช่วงที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าดีเซลยังไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลัง ซึ่งปัจจุบันโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD ได้แล้วในวันนี้ นอกจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นแหล่งไฟฟ้าที่รักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ให้กับเมืองแม่ฮ่องสอนแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกด้วย