วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน ปล่อยแถวดับไฟป่า ลดจุดความร้อน ป้องกัน PM 2.5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

Social Share

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน ปล่อยแถวดับสกัดไฟป่า ลดจุดความร้อน ค่าฝุ่นละออง เน้นสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้เดินทางตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน พร้อม มอบนโยบายและภารกิจด้านการป้องกันไฟป่า และหมวกควันไฟป่า จัดแบ่งชุดลาดตระเวนฯในการออกติดตามสถานการณ์ไฟป่า โดยมี นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ หน.นปพ.แม่สะเรียง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (อำเภอแม่สะเรียง) ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 ชุดเหยี่ยวไฟกรมป่าไม้ กำแพงเพชร,อดรธานี บ.ก. ส่วนหน้า พร้อมรับนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจราษฎรในพื้นที่ให้ทราบถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นหลัก