วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ฉก ทพ.36 อบรมกำลังพลเสริมศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนภารกิจของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Social Share

ฉก ทพ.36 อบรมกำลังพลเสริมศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนภารกิจของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ฉก.ทพ.36) จัดอบรมการประชาสัมพันธ์ด้านกิจการพลเรือน ประจำปี 2566 ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายภาพ การเขียนข่าว และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถสนับสนุนภารกิจของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง และทีมงาน ได้ร่วมเป็นวิทยากร เพื่ออบรมให้ความรู้ในหัวข้อ การรายงานข่าวเชิงลึก การถ่ายภาพ และการผลิตสื่อ ให้กับกำลังพลของกองกำลังนเรศวร นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกันด้วย