วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ปิดด่านชั่วคราวป้องกันโควิด19

01 พ.ค. 2021
204
Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมด่านชายแดน ไทย พม่า บริเวณช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารพราน เจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่อุทยาน และป่าไม้ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำด่าน บริเวณจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือช่องทาง บีพี 13 ซึ่งเป็นช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวระหว่างไทยกับเมียนมา ซึ่งปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการปิดด่านชั่วคราว เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19

สำหรับจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น เป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ไทยกับเมียนมา โดยในอนาคตจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการผลักดันให้จุดผ่อนปรนแห่งนี้ ให้เป็นจุดการค้าชายแดนที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะมีการยกระดับเป็นด่านถาวร และประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ เนื่องจากมีศักยภาพ ที่จะทำให้เกิดการค้าและการลงทุนชายแดน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางเพิ่มมากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนเป็นการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและจุดการค้าที่สำคัญของไทยต่อไป

Cr. สุกัลยา / รุจิรา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน