วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

สภากาชาดไทย มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้ 10 โรงพยาบาลในแม่ฮ่องสอน

Spread the love

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภากาชาดไทยส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อมอบต่อให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดหารายได้เพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ aed เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต กู้ชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไว้ใช้ยามฉุกเฉินตามโครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน และจัดกิจกรรม “วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปีสภากาชาดไทย” โดยมีการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติประมาณ 1100 เครื่อง เพื่อบริจาคส่งต่อให้กับกระทรวงสาธารณสุขใน 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยใช้ในยามฉุกเฉิน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน 10 เครื่อง โดยมีการติดตั้งไว้ใน 7 อำเภอ ใน 10 สถานที่ที่มีความจำเป็นสูง ได้แก่

  1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนใจกลางอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  2. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะและบริเวณรอบๆเป็นสถานที่เดินวิ่งออกกำลังกาย
  3. ร้านอาหารลีไวน์รักไทย ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านรักไทยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. วัดพระธาตุดอยกองมู จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยว
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนในอำเภอแม่สะเรียง
  6. ที่ว่าการอำเภอปาย เป็นแหล่งชุมชนใจกลางอำเภอปาย
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนในอำเภอขุนยวม และเป็นเส้นทางผ่านไปยังทุ่งดอกบัวตอง
  8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน และติดถนนหลวงหมายเลขถนน 108
  9. ที่ว่าการอำเภอสบเมย ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสบเมย
  10. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอดอำเภอปางมะผ้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติอีกแห่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน