วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยม นพค.36 สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล เล็งพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยว

15 พ.ค. 2022
1545
Social Share

ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยม นพค.36 สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล เล็งพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ชี้ศักยภาพทางธรรมชาติสูง เน้นพัฒนาโดยการมีสวนร่วมของประชาชน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่บ้านคอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พลเอกจีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและงานตามนโยบายของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พันเอกจิรายุ จิตธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 และกำลังพล ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ ผบ.นทพ. ได้มอบเครื่องปั่นไฟและโคมไฟโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ตามโครงการหนึ่ง นพค. หนึ่งฟาร์ม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งชุมชน โดยมี
นายทาดะ รัตนภัยจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ตัวแทนครูและนักเรียน เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เยี่ยมชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอำเภอสบเมย สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ เยี่ยมชมโครงการ ฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “โครงการทหารพันธุ์ดี วิถีสามหมอก” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารในชุมชนและเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ ด้านการเกษตรที่เหมาะสม ให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ นำไปใช้ประโยชน์กับครอบครัวของตนเองได้

 

พลเอกจีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้กล่าวเพิ่มเติมหลังจาก ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีต่อๆไปจะวางแผนในการพัฒนาอย่างไร โดยเฉพาะ พื้นที่ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางธรรมชาติสูงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต โดยทางหน่วยได้มีการวิเคราะห์พื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในป่าสงวน อยู่ในเจตป่าอนุรักษ์ ภูเขาสูง ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้เราก็จะมุ่งพัฒนาความขาดแคลนเหล่านั้น ร่วมถึงการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวไปในตัว ซึ่งถือว่าหน่วยทหารพัฒนาเป็นหน่วยแรกๆที่จะเข้าไปพัฒนาในพื้นที่