วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

แม่ฮ่องสอน เปิดงาน “เทศกาลชิมข้าวเหนียวมะม่วง” ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาปาย ถนนคนเดินปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย เทศบาลตำบลปาย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีตำรวจท่องเที่ยวปาย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สายการบินนกแอร์ กำหนดจัดงาน “เทศกาลชิมข้าวเหนียวมะม่วง” Summer in the River : Let’s eat Mango Sticky Rice ณ บริเวณถนนคนเดินอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างการรับรู้อาหารไทย โดยนำจุดขายในเชิงอาหารที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม มาผนวกกับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ให้เป็นจุดขายใหม่ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในสาขาต่างๆ และยกระดับ Soft Power ทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ชาวไทย ชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลาย “เอื้องแซะ ราชินีกล้วยไม้หอมแห่งเมืองสามหมอก” ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญา ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบูรณาการร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอปาย จัดนิทรรศการสาธิต การทำน้ำสมุนไพร น้ำกระเจี๊ยบและน้ำขิง พร้อมนี้ได้ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จัดนิทรรศการ กิจกรรม Workshop การสาธิตการทำสายคล้องเเมส และนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ผ้าทอชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จัดจำหน่าย

นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางเกษรินทร์ กาสุนันท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวภัชนัฐศร หล้าปิมปา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาวเวธกา วรรธวริฐ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวธิดารัตน์ แซ่ท่าม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมฯ และดำเนินกิจกรรมฯ
ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด

เรื่องมาใหม่