วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

ทพ.36 จัดพิธีมอบผ้าพันคอ และเครื่องหมายอาร์ม ให้กับอาสาสมัครทหารพรานบรรจุใหม่

01 พ.ย. 2021
276
Social Share

พันเอก สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าพันคอ และเครื่องหมายอาร์ม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ให้กับอาสาสมัครทหารพรานบรรจุใหม่ ที่จบการฝึกหลักสูตรอาสาสมัครทหารพรานชายเบื้องต้น รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564 จำนวน 16 นาย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมที่จะรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ เป็นกำลังพลที่ดีของประชาชนและชาติสืบไป ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับความหมายของผ้าพันคอ สีดำ หมายถึง ความเสียสละ สีฟ้า หมายถึง สิ่งสูงสุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์ สีแดง หมายถึง เลือดของความรักชาติ รวมกัน หมายถึง เสียสละด้วยความกล้าหาญเพื่อชาติ และราชบัลลังก์ ส่วนความหมายเครื่องหมายอาร์มหน่วย คนยิงธนู หมายถึง พรานป่าที่มีความชำนาญในการใช้อาวุธ มีความรวดเร็ว ว่องไว และเด็ดขาด สีฟ้า หมายถึงแทนสิ่งสูงสุดคือสถาบัน พระมหากษัตริย์ สีแดง หมายถึง เลือดของ ความรักชาติ และสีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองประดุจ ดาวฤกษ์ที่ไม่มีวันดับ ผ้าพันคอหน่วย และเครื่องหมายอาร์ม เป็นเครื่องหมายอันทรงคุณค่า และใช้เป็นสัญลักษณ์บอกฝ่ายว่าเป็นกำลังพลของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เพื่อให้อาสาสมัครทหารพรานบรรจุใหม่ และกำลังพลทุกนาย มีความภาคภูมิใจและดำรงรักษาสัญลักษณ์อันมีเกียรตินี้ไว้ให้ยาวนานสืบไป

เรื่องมาใหม่