วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ร่วมพลังบวร ปันนำใจ พี่น้องชาวมุสลิมแม่ฮ่องสอน มอบถุงปันสุขดูแลพระสงฆ์ขณะกักตัวในวัดอัมราวาส อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

Spread the love


วันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มัสยิดญามีอาตุลอิสลาม โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบถุงปันสุข จำนวน 40 ถุง และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ที่อยู่ในระหว่างกักตัว จำนวน 16 รูป ณ วัดอัมราวาส ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบให้กับผู้กักตัวชุมชนในเวียงอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีนายชัชวาล บังวัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง หมู่ที่ 12 เป็นผู้รับมอบ

ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดให้มีความเหมาะสม เป็นสถานที่กักกันตัวสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลมาดูแลประจำ รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปรากฎไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ รายที่ 456 ในวัดอัมราวาส ในวันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ มีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงใน ต.แม่สวด ภายหลังพบผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยยืนยัน จากนั้นในเวลาต่อมา ปรากฎไทม์ไลน์พระสงฆ์ในวัดติดเชื้อ จึงได้ประกาศปิดพื้นที่บริเวณวัดตามมาตรการควบคุมโรค ตั้งแต่ 12 – 24 กันยายน 2564

สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ่งสอน