วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

กอ.รมน.แม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10 ครบ 6 รอบ

Social Share

กอ.รมน.แม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10 ครบ 6 รอบ

วันที่ 11 มิ.ย.67 เวลา 0830 น. พันเอก พงค์มิตร ปิ่นปันคง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพัฒนาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉก.สิงหนาท ตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน ตชด.336 ฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม“ร่วมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์” ณ หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ทั้งนี้ ด้วย แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ริเริ่มกิจกรรม”ร่วมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์” ในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรวบรวมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระชนมายุ ครบ 6 รอบ ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในการจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังกล่าว ได้กำหนดห้วงการจัดกิจกรรม 3 ห้วง ได้แก่วันที่ 11 มิ.ย.67 ระยะทาง 1.6 กม.เส้นทางจากซุ้มประตูทางทิศใต้ ถึงอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ห้วงที่ 2 วันที่ 18 มิ.ย.67 ระยะทาง 1.13 กม. เส้นทางจากซุ้มประตูทิศเหนือ ถึงสี่แยกกลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ ห้วงที่ 3 วันที่ 25 มิ.ย.67 ระยะทาง 0.60 กม.เส้นทางจากสี่แยกกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ถึงอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา รวมระยะทาง 3.33 กิโลเมตร เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพาดสายสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ กับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ การรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค TRUE DTAC NT 3B AIS รับผิดชอบดำเนินการ จัดเก็บสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ เก็บสายตาย ดึงสายหย่อน ผ่อนสายตึง มัดรวบให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความปลอดภัยและทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่