วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ป่าไม้แม่ฮ่องสอน บุกหนัก สนธิกำลังขยายผลแหล่งซุกซ่อนไม้ประดู่ ตรวจยึดไม้แปรรูปประดู่และไม้สักเพียบ

Social Share

ป่าไม้แม่ฮ่องสอน บุกหนัก สนธิกำลังขยายผลแหล่งซุกซ่อนไม้ประดู่ ตรวจยึดไม้แปรรูปประดู่และไม้สักเพียบ

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จากการอำนวยการ ของ นายเกษม คำมา ผอ.สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า นายอำนวย ยอดคำ หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯ สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้สนธิกำลังร่วมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรสบเมย ฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อยทพ.ที่ 3602 ผู้ใหญ่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2 เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.จ.มส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (แม่สะเรียง) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 (แม่ลาน้อย) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.9 (ห้วยโผ)

นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า เปิดเผยว่า ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ จากการขยายผลต่อเนื่องการตรวจยึดจับกุมมอดไม้พร้อมของกลางและผู้ต้องหา เมื่อคืน วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 00.30 น. บริเวณเส้นทางชนบทหมู่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 4 คน รถยนต์ 2 คัน พร้อมผู้ต้องหา 4 คน นั้น ได้มีการสืบขยายผลแหล่งซุกซ่อนไม้ โดยการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพื่อขยายผลในการติดตามเป้าหมาย อีก 2 จุด ในพื้นที่ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบ บ้าน 2 หลัง ประกอบไปด้วย จุดที่ 1 ที่บ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายปิยาธร มโนสีลา ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพยานในการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ ไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้ประดู่) จำนวน 17 แผ่น ไม้สักแปรรูปจำนวน 18 แผ่น/เหลี่ยม และไม้กระยาเลยท่อน (ไม้ประดู่) จำนวน 5 ท่อน และ จุดที่ 2 มีการนำไม้มาซุกซ่อนไว้ที่บ้านเลขที่ 273 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้เดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าว พบไม้แปรรูปปูเรียงอยู่ตามพื้นบ้าน และในห้องนอน จึงทำการ ตรวจยึดไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้ประดู่) จำนวน 5 แผ่น ไม้สักแปรรูปจำนวน 14 แผ่น/เหลี่ยม

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่