วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล ขั้นพื้นฐาน

Social Share

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล ขั้นพื้นฐาน

8 มิถุนายน 2567 นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วย นายกรวิทย์ ช่วยดู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ สนามกีฬาวู้ดบอลแม่ฮ่องสอนสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ กฏ ติกา มีทักษะ และสามารถเล่นกีฬาวู้ดบอลได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาสาสมัครกีฬา นำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีเวทีการแข่งขันและเสริมสร้างประสบการณ์แข่งขันกีฬา พร้อมทั้งเผยแพร่กฎและกติกาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมทางการกีฬาวู้ดบอล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมถึงตอบสนองความต้องการของสมาชิก เนื่องจากกีฬาวู้ดบอล เป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย และปัจจุบันได้มีการบรรจุกีฬาวู้ดบอลในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

กีฬาวู้ดบอลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่สนใจการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่กำลังมองหากิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่สนใจ ซึ่งโครงการนี้ได้กำหนดจัดให้มีการเรียนการสอน การอบรมกติกา การจัดการแข่งขัน ที่สามารถพัฒนาไปสู่การยกระดับตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชนประชาชนและผู้สูงอายุ ในพื้นที่รวมไปถึงการได้มีส่วนร่วมของอาสาสมัครกีฬาที่นำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยเป็นกลไกในการดำเนินโครงการและร่วมทำกิจกรรมการออกกำลังกาย

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่