วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

รองเจ้าคณะภาค 7 มอบตราตั้งและปรับพัดยศให้ตรงตามตำแหน่ง แก่คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Social Share

รองเจ้าคณะภาค 7 เลขานุการผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร มอบตราตั้งและปรับพัดยศให้ตรงตามตำแหน่ง แก่คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค 7 เลขานุการผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดทรายขาว พระครูอนุสารปุญญาคม เจ้าคณะอำเภอปาย เจ้าอาวาสวัดแม่นาเติงใน คณะสงฆ์อำเภอปาย

โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย นายปกรณ์ จีนาคำ สส.เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายบำรุง ชำนาญจุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปาย ประชาชนอำเภอปาย ในพิธีมอบตราตั้งและปรับพัดยศให้ตรงตามตำแหน่ง ให้ พระครูอนุชิตกิจจานุกูล ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พระครูอนุการจารุวรรณ ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง และปรับพัดยศเจ้าคณะตำบล ให้ตรงตามตำแหน่ง คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ณ วัดทรายขาว ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่