วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัด ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Social Share

สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งกระจายไปใน รพ.สต. ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 189 คน

สำหรับโครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันผ่านมุมมองและประสบการณ์การดูแลสุขภาพของวิชาชีพอื่นๆภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เสริมสร้างสัมพันธภาพการทำงานเป็นทีมโดยอาจารย์ผู้ฝึกสอนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานภาคสนามบูรณาการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 30 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2567

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่