วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนชาวและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกานต์ ประจำปี 2567

Social Share

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรับความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ที่วัดจองคำพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานประเพณีสงกานต์ ประจำปี 2567 โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูป ด้วยความคึกคัก และเป็นภาพบรรยากาศของความประทับใจ รับความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกานต์ ซึ่งถือว่าถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล