วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” เพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ผลิตผ้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณารี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานแบบลายผ้าให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทาน โดยจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion: แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” เพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เพื่อนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล