วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ฝุ่นพิษแม่ฮ่องสอนยังหนัก รพ.ประจำจังหวัด ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แนะให้ญาติหรือผู้แทนมารับยาแทนผู้ป่วยโรคประจำตัวเรื้อรรัง หลีกเลี่ยงสัมผัสฝุ่น

Social Share

สถานการณ์ฝุ่นพิษในเมืองแม่ฮ่องสอนหนักหน่วงเกินขีด โรงพยาบาลประจำจังหวัดแจ้งให้ผู้แทนหรือญาติผู้ป่วย มารับยาแทนผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองและหมอกควัน ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่องมาแล้ว 28 วัน ขณะที่สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดตลอดช่วง ทำให้การระบายฝุ่นละอองเป็นไปอย่างจำกัดและเกิดการสะสม ส่งผลให้ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

วันที่ 16 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศ แจ้งให้ผู้แทนหรือญาติผู้ป่วยมารับยาแทน ช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง มีนัดแต่ไม่มีรายการเจาะเลือดและอาการทั่วไปปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยผู้ป่วยและญาติ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอาชีวกรรม โทร. 052-049669 ต่อ 150

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ไฟป่า ส่งผลให้ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมาแล้ว 28 วัน จุดความร้อนสะสม ตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 มี.ค. 2567 จำนวน 4,876 จุด ค่า PM2.5 สถานีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 160.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)

นายเกษม คำมา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และ นายทวีชัย กันทใจ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแม่ฮ่องสอน, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 (เมืองแม่ฮ่องสอน) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.8 (ม่อนตะแลง) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบนโยบายแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานดับไฟป่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายราษฎรอาสาดับไฟป่า ณ.จุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านผาบ่องเหนือ หมู่ 12 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซี่งหมู่บ้านดังกล่าวได้ประสบกับปัญหาไฟป่าอย่างหนักมาแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ จนต้องระดมรถดับเพลิงเข้าดับไฟป่าที่ติดหมู่บ้านมาแล้ว

ทางด้าน กรมควบคุมมลพิษประกาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)เรื่อง คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานบริเวณภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)ฉบับที่ 11 (11/2567)วันที่ 16 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอนสถานการณ์คุณภาพอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2s) โดยพบปริมาณฝุ่น PM25 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น.มีค่าระหว่าง 94.0-184.9 มคก/ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.แนวโน้มการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีถึงอ่อน สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดตลอดช่วง ทำให้การระบายฝุ่นละอองเป็นไปอย่างจำกัดและเกิดการสะสม ส่งผลให้ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนที่ อยู่ในพื้ นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสุขภาพ โดยงดกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM25จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่นไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็ก และคนชรา หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ และควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมและ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาทุกชนิดงดใช้รถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน เพื่อลดการเกิดฝุ่นควันสะสมในอากาศอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล