วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

แม่ฮ่องสอน เปิด 3 เส้นทางท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านลาหู่ดำ

Social Share

เปิด 3 เส้นทางท่องเที่ยวบ้านห้วยเฮี๊ยะ บ้านผาเผือก บ้านน้ำจาง เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ ผลักดันหมู่บ้านลาหู่ดำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยว 21 จุด

วันที่ 16 มีนาคม 2567 ที่บ้านห้วยเฮี๊ยะ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการพัฒนาโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยว 21 จุด ของสายต่อนยอนต้องมาเช็คอินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีวัฒนธรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายกรวิทย์ ช่วยดู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายวีระพงศ์ รัตนศรี นายอำเภอปางมะผ้า และ นายภานุเดช ไชยสกูล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

บ้านห้วยเฮี๊ยะ ที่เด่นอยู่ที่ชมวิถีชีวิตของชาวลาหู่ดำ และจุดชมวิวกิกอคอ ซึ่งเป็นไฮไลน์ที่สำคัญของการท่องเที่ยว ที่บ้านห้วยเฮี๊ยะ โดยกิจกรรมของชุมชนบ้านห้วยเฮี๊ยะ จะมีกิจกรรม “จ่าสือจา” หรืองานประเพณีกินข้าวใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าลาหู่ดำผลิตภัณฑ์ชุมชนเสื้อผ้าชุดแต่งกายของชนเผ่าลาหูดำ หญิงสาวจะแต่งชุดยาวหลากสีแต่ละสีจะบ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของชนเผ่าอาหู่ดำ ส่วนแขนดำขาวจะเป็นชุดหญิงที่มีอายุ นอกจากนั้นยังสามารถชมการตีมีดแบบโบราณ และประเพณีการเต้นจะคึ ของชนเผ่าลาหู่ดำ อีกด้วย

จากนั้น นายวีรพงศ์ รัตนศรี นายอำเภอปางมะผ้า ได้นำคณะ ออกสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวจุดเด่นที่บ้านผาเผือก ซึ่งมีลานหินทั้งภูเขา ปิดท้ายที่บ้านไม้ลันจะมีตลาดสองแผ่นดินที่บ้านไม้ลันทุกวันอาทิตย์

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่