ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้าน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Social Share

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้าน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.ที่ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้าน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายศิรชัย ชมเชย และ นายสมพล วงศ์จันทร์ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อช่วยกรองฝุ่นขนาดใหญ่ กำจัดฝุ่นละออง แบคทีเรีย เชื้อไวรัสและสารก่อภูมิแพ้ในกาอากาศภายในห้อง ให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบ“รถเข็นนั่ง ปันสุข” ให้แก่ ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำหรับไว้ให้บริการแก่ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ ที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) มีทางลาด สำหรับรถเข็น สำหรับคนชรา ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ เพื่อให้ได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปลูกพืชผักสวนครัว “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแหล่งอาหาร ช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างโมเดลต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล