แม่ฮ่องสอน ระดมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงาน ฉีดพ่นน้ำลดฝุ่นในอากาศ ตามสถานที่ราชการและเขตชุมชน หลังค่าปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงาน ฉีดพ่นน้ำลดฝุ่นในอากาศ ตามสถานที่ราชการและเขตชุมชน หลังค่าปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในขั้นกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขณะที่ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแทบทุกพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งดับไฟป่าตลอดวันและคืน

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้สั่งการให้ นายสิทธิพร หมั่นไชย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมศักดิ์ ตะกลือ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำของแต่ละหน่วยงานพ่นฉีดน้ำ เร่งสร้างความชื้น ลดหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันค่า PM2.5 วัดค่าได้ 130.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับสีแดง ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

สรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้ ( 8 ) จุดความร้อนประจำวันที่ 7 มีนาคม 2567 (เมื่อวานนี้) จำนวน 205 จุด , จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2567 จำนวน 2,023 จุด สูงสุดที่อำเภอปาย จำนวน 804 จุด โดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 1,446 จุด

คุณภาพอากาศประจำวันที่ 8 มีนาคม 2567 1. ค่า PM2.5 สถานีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 130.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ) , 2 ค่า PM2.5 สถานีอำเภอแม่สะเรียง เท่ากับ 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และ 3. ค่า PM2.5 สถานีอำเภอปาย เท่ากับ 163.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)

สำหรับพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ อ.ปาย จะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มากที่สุด เนื่องจาก ไฟป่าได้เกิดขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่น โดยแต่ละอำเภอได้เร่งดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพื่อลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่ลอยในอากาศ โดยเฉพาะพื้นที่เขตชุมชนและสถานที่ราชการโรงเรียนและสถานพยาบาลต่างๆ

ในส่วนของสถานการณ์ไฟป่า พบว่า ยังคงมีการลอบเผาป่าอย่างหนักในหลายพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องจัดกำลังออกไปดับไฟป่า กันอย่างเข้มแข็ง แต่ก็มีหลายจุดที่ไฟป่าเกิดบนเทือกเขาสูงชันและไม่สามารถดับได้ ทำให้ควันไฟป่ายังคงลอยปกคลุมอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นในเขตพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน พบว่ามีการเกิดไฟป่ามากกว่าพื้นที่ในไทย ส่งผลให้หมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านลอยมาสมทบกับควันในไทย ยิ่งส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล