ขนส่งแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

Social Share

สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่นอกที่ตั้ง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มช่องทางในการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ

นที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น ที่โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่นอกที่ตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2567 โดยมี นายสุพิชัย เต็งประเสริฐ ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการ “ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่นอกที่ตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถใช้บริการด้านทะเบียนรถ การได้รับการอบรมเพื่อทำใบอนุญาตขับรถ หรือการได้รับความรู้ด้านการประกอบการขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มช่องทางในการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเงินค่าภาษีรถได้เพิ่มขึ้นและนำเงินค่าภาษีรถกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้รถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ได้รับการตรวจสภาพรถก่อนการชำระภาษีประจำปี เพื่อประชาชนจะได้ใช้รถที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ผู้ประสงค์ทำใบอนุญาตขับรถ สามารถอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาอบรมฯ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ประกอบการขนส่งได้รับความรู้ด้านประกอบการขนส่งอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นย้ำให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อตเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน สร้างจิตสำนึก ลดการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล