พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ แห่ร่วมงานรำลึก “ครูบาผาผ่า” ต๋นบุญแห่งเมืองล้านนาตะวันตก พุทธคุณโดดเด่นแคล้วคลาดปลอดภัย

Social Share

พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ แห่ร่วมงานรำลึก “ครูบาผาผ่า” ต๋นบุญแห่งเมืองล้านนาตะวันตก พุทธคุณโดดเด่นแคล้วคลาดปลอดภัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ อนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เนืองแน่นไปด้วย พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงานและบูชาวัตถุมงคล ใน วันรำลึก “ครูบาผาผ่า” ต๋นบุญแห่งเมืองล้านนาตะวันตก ด้วยความเชื่อและความศรัทธาในพลังคุณความดีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดและปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก นายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอสบเมย เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2567 โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย พี่น้องประชาชนจากในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อครูบาผาผ่า เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

 

นายสรุศักดิ์ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน กล่าวเพิ่มเติม วันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2567 เนืองแน่นไปด้วย พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสบเมยและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เลื่อมใสในครูบาผาผ่าจากทั่วทุกสารทิศ ต่างพาครอบครัว เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร ไหว้สาสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิตตนเองและครอบครัว รำลึกในคุณงามความดีและปฏิปทาอันสูงส่งของครูบาผาผ่า ตลอดจนเป็นการประกาศบุญบารมีของปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาของชาวอำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ศรัทธาและนับถือในตัวตนครูบาผาผ่า ภายในงานมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป การประกวดร้องเพลง การแสดงของเด็กนักเรียน การแข่งขันประเภทต่างๆ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กาดมั่วครัวฮอม บริการตรวจสุขภาพ เป็นต้น

สำหรับ ครูบาผาผ่า หรือพระครูปัญญาวรวัตร นามเดิมชื่อ สวน คำภีระ เกิดที่หมู่บ้านผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2432 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือนสอง ปีฉลู ครูบาผาผ่า ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ 21 ปี ที่ พัทธสีมาวัดผาผ่า ได้นามฉายาว่า “ปัญญาวโร” แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ ครูบาผาผ่า เป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระกัมมัฏฐาน รักษาศีล วินัย มิได้ด่างพร้อย เปี่ยมล้นด้วยเมตาธรรมแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วกัน จนเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสบเมย และชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูบาผาผ่าถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2504 รวมอายุได้ 72 ปี

ทั้งนี้ ครูบาผาผ่า ต๋นบุญแห่งเมืองล้านนาตะวันตกเป็นพระภิกษุรูปเดียวที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ยกย่องประกาศเกียรติคุณด้านวัตถุมงคล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในล้านนาว่ามีความเข้มขลังพลัง พุทธคุณโดดเด่น โดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด จากอุบัติเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง

Cr. สุกัลยา บัวงาม