วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง แม่ฮ่องสอน สืบสานประเพณีกวนข้าวหย่ากู๊ ถวายเป็นพุทธบูชา

Social Share

ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สืบสานประเพณีกวนข้าวหย่ากู๊ ถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่โพสพที่ช่วยปกปักดูแลรักษาข้าวของชาวนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดผาบ่องใต้ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นำคณะศรัทธา ประชาชนบ้านผาบ่อง ร่วมกันกวนข้าวหย่ากู๊ หรือข้าวเหนียวแดง ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่โพสพที่ช่วยปกปักดูแลรักษาข้าวของชาวนา สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า โดยภาคเช้าเริ่มกวนข้าวหย่ากู๊หรือข้าวเหนียวแดง แล้วบรรจุหีบห่อ นำถวายแด่พระครูอนุกูลศีลสังวร เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้ และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตตำบลผาบ่องต่อไป โดยมีพี่น้องชาติพันธุ์ลีซูจากบ้านกุงตึง ต.ปางหมู เข้าร่วมการกวนข้าวหย่ากู๊ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ เป็นประเพณีหนึ่งที่จัดขึ้นทุกปี และเป็นประเพณีที่มีความผูกพันกับชาวบ้านผู้ทำการเกษตรมาช้านาน ถือว่าเป็นประเพณีของชาวไทใหญ่จัดขึ้นและสืบทอดแก่ลูกหลานสืบมา โดยมีความเชื่อว่าหลังจากทำนาหรือหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้องมีการระลึกถึงบุญคุณของข้าว (พระแม่โพสพ) ที่ได้คุ้มครองไร่นาหรือให้ชาวนามีข้าวไว้หล่อเลี้ยงชีวิต และเมื่อได้ข้าวมาก็จะนำไปถวายวัดเพื่อเป็นสิริมงคล และข้าวนั้นต้องเป็นข้าวใหม่ ในวัน “เหลินสาม” หรือเดือนสามซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชาวไทใหญ่จึงได้ยึดถือปฏิบัติ ประเพณีถวายข้าวหย่ากู้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล