รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน จุดผ่อนปรน 5 จุด ทบทวนสินค้าที่ต้องนำเข้า-ออก

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และพิจารณาการปรับปรุง ทบทวนประเภทรายการสินค้าที่ต้องแจ้งการ นำเข้า-ส่งออก

วันที่ 20 ก.พ. 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดน สถานการณ์การค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนการค้า และสถิติการผลักดัน – ส่งกลับบุคคนต่างด้าวตามช่องทางเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งพิจารณาการปรับปรุง ทบทวนประเภทรายการสินค้าที่ต้องแจ้งการนำเข้า-ส่งออก ผ่านศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ สถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงชะลอตัวเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 5 จุดผ่อนปรน ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนบ้านห้วยผึ้ง จุดผ่อนปรนบ้านน้ำเพียงดิน จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น จุดผ่อนปรนบ้านเสาหิน และจุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบ ในปี 2566 มีสินค้านำเข้า ได้แก่ แร่ดีบุก และสินค้าส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง เบียร์กระป๋อง สปายไวน์ รถยนต์เก่าใช้แล้ว และเครื่องอุปโภค บริโภค ตามลำดับ

ส่วนสถานการณ์ชายแดนด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลเมียนมากับชนกลุ่มน้อย ภายในประเทศเมียนมา เนื่องจากการสู้รบอยู่ลึกเข้าไปในตัวเมือง ห่างจากชายแดนไทย 50-100 กิโลเมตรไม่มีผลกระทบต่อประชาชนไทยตามแนวชายแดน ส่วนผู้หนีภัยจากความไม่สงบที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตไทยบริเวณแนวชายแดน ทั้ง 5 พื้นที่ อ.เมือง อ.ขุนยวม และ อ.แม่สะเรียง ได้ขอสมัครใจเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเองในประเทศเมียนมาทั้งหมดแล้ว

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล