วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ผบ.ทหารบก เยี่ยมกำลังพลแนวชายแดนไทย – เมียนมา แม่ฮ่องสอน

Social Share

ผู้บัญชาการทหารบก /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตรวจเยี่ยมกำลังพลและตรวจภูมิประเทศชายแดนไทย-เมียนมา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพบปะกำลังพลหน่วยกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบในพื้นที่ อาทิ หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มกันหนาวให้กำลังพล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลและตรวจภูมิประเทศชายแดนไทย-เมียนมา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภายหลังเดินทางจากศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ(ท่าโป่งแดง) ต.ผาบ่อง อ.เมือง เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท หรือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (เดิม) และเข้าฟังบรรยายสรุปจากกองกำลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ของกองกำลังนเรศวร รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน และพบปะกำลังพลหน่วยกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบในพื้นที่ อาทิ หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาวให้กำลังพล

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก เน้นย้ำให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความปลอดภัย ควบคู่กับการสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน และส่วนราชการจังหวัด ในการจัดระเบียบ ดูแลความปลอดภัย การรักษาพยาบาล และการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศแก่ผู้ที่เดินทางข้ามมายังฝั่งไทย ซึ่งมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว 5 พื้นที่ ใน จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย บ.พะแข่ อ.ขุนยวม , บ.เสาหิน อ.แม่สะเรียง , บ.อุนู อ.แม่สะเรียง ,บ.จอปร่าคี อ.แม่สะเรียง และ บ้านใหม่ในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จากเดิม จำนวน 8,546 คน ปัจจุบันไม่ถึง 2,000 คน เนื่องจากผู้หนีภัยดังกล่าวได้ขอกลับภูมิลำเนาเดิมเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ บ.เสาหิน อ.แม่สะเรียง และ บ.พะแข่ อ.ขุนยวม ได้ขอเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมในประเทศเมียนมาทั้งหมดแล้ว

ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ทั่วไป ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ทหารจากสนาม ฮ.หน่วยเฉพากิจสิงหนาท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตรวจภูมิประเทศ และตรวจเยี่ยมกำลังพลฐานปฏิบัติการดอยไตแลง ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นฐานหมวดปืนเล็กที่ 2 ในความรับผิดชอบของกองร้อยทหารราบที่ 712 โดยวางกำลังควบคุมพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอปางมะผ้า ตรงข้ามกองกำลังชนกลุ่มน้อย SSA รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 300 เมตรเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมาย ทำลายป่าไม้ และเข้าเมืองผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ทบ.บินตรวจภูมิประเทศและตรวจเยี่ยมกำลังพลฐานปฏิบัติการสิงขร 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และเข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนทั่วไป สำหรับฐานปฏิบัติการสิงขร 1 เป็นฐานหมวดปืนเล็ก วางกำลังควบคุมพื้นที่แนวชายแดนด้านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตรงข้ามฐานดอยยามู ของกองกำลังชนกลุ่มน้อย KA รัฐคะยา ประเทศเมียนมา ห่างจากชายแดนประมาณ 200 เมตร โดยฐานปฏิบัติการสิงขร 1 ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท หรือหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (เดิม)

การเดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่อสอนในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการมาให้กำลังใจและดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน ติดตามนโยบายการปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพในภารกิจพิทักษ์ชายแดน และพัฒนาชุมชนชายแดนให้ยั่งยืน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล , สุกัลยา บัวงาม