วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ทหารผ่านศึกแม่ฮ่องสอน ร่วม “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ

Social Share

ทหารผ่านศึกแม่ฮ่องสอน ร่วม “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ลานสนามหน้าอำเภอแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นายรัชพล ยาใจ ปลัดกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ลาน้อย ได้เดินทาง เป็นประธานในการเปิดงานจัดกิจกรรมใน “วันทหารผ่านศึก” 2567 โดยทาง พ.อ.สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับการ กรมทหารพรานเฉพาะกิจที่ 36 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก โดย ร้อยตรี สะหะวิจารณ์ เรืองเดชฤทธิไกร นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามของสมาคมทหารผ่านศึกแม่ฮ่องสอน ได้นำ สมาชิกทหารผ่านศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม กิจกรรมใน “วันทหารผ่านศึก” เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องทหารผ่านศึก และเป็นการเทิดเกียรติวีรกรรมของทหารผ่านศึก ที่ต้องรำลึกนึกถึงบุญคุณ บรรพบุรุษในอดีต ที่ทหารหาญคอยปกป้อง ผืนแผ่นดินไทย และได้สร้างคุณงามความดี ความกล้าหาญ ที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ยอมเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิต พร้อมอุทิศร่างกาย และหัวใจเพื่อแผ่นดินไทย เก็บไว้ให้บรรพชนรุ่นหลังได้อยู่ได้อาศัยสืบไปตราบนานเท่านาน***ประจำปี 2567 พร้อม มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุน นำสมาชิกสวนสนา ม และ ให้บริการตัดผมฟรีโดย ฉก.กรมทหารพรานที่ 36

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ทหารผ่านศึกแม่ฮ่องสอน ได้ยื่นเอกสารในการจัดตั้งต่อนายทะเบียนสมาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับจดทะเบียนสมาคมทหารผ่านศึกแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมทหารผ่านศึกแม่ฮ่องสอน เพื่อเทิดทูน และดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างเกียรติ รักษาสิทธิ สร้างความรัก ความสามัดดี สวัสดิการ และอื่นๆ เพื่อสมาคม และประเทศชาติ ให้ความร่วมมือกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาคมทหารผ่านศึกแม่ฮ่องสอน ในการบรรลุป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ไม่ดำเนินการใดๆ ที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

ที่ผ่านมา สมาคมทหารผ่านศึกแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทหารผ่านศึก มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ “การจัดกิจกรรม เนื่องในวันทหารผ่านศึก” วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และจัดกิจกรรมหารายได้ สำหรับเป็น งบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมทหารผ่านศึกแม่ฮ่องสอน อาทิเช่น การออกร้านค้าตลาดนัด, การจัดคอนเสิร์ต การจัดการชกมวยการกุศล เป็นต้น รายได้ทั้งหมดใช้ในการดูแลพัฒนาสมาคม จัดหาวัสดุต่าง ๆ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น และใช้กับสมาชิกทหารผ่านศึกที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่ยากไร้ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ตลอดจนบุตรธิดามอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน หรือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดหาสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน และเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้สังคมน่าอยู่ตลอดไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม