วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบเส้นทางนำเข้าโค กระบือจากเมียนมา ป้องกันการลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย

Social Share

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สอบเส้นทางลักลอบนำเข้าโค กระบือจากเมียนมา พื้นที่ตำบลนาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิด และตรวจคอกกักสัตว์เพื่อรองรับการนำเข้าสัตว์จากเมียนมาในเดือนกุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายสมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การลักลอบนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการลักลอบนำเข้าโค และกระบือจากประเทศเมียนมา พื้นที่ ตำบลนาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งข่าว แจ้งมาว่า ส่วนใหญ่จะมีการลักลอบนำเข้าสัตว์ บริเวณช่องทางบ้านหานเด็ด / บ้านโท้งนา หมู่ 6 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า ฯ จึงได้ลงพื้นที่สอบถามกับราษฎรในหมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น ได้รับข้อมูลมาว่าเมื่อก่อนได้มีการนำเข้าสัตว์จากเมียนมาจริง ส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืน โดยใช้รถกระบะ / รถคอก ลักลอบลำเลียง สัตว์เข้ามา ส่วนจะนำสัตว์ไปไหนนั้น ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ทราบข้อมูลชัดเจน แต่ปัจจุบันหลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุมแล้ว ก็ไม่เคยมีการนำเข้าสัตว์จากเมียนมาเข้ามาอีกเลย

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยต่อไปว่า จากสถานการณ์การลักลอบนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ในการกวดขันการลักลอบนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมา เข้ามาตามแนวชายแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ อย่างเข้มงวด แต่ก็ยังคงมีกระแสข่าวว่ามีการลักลอบนำเข้าสัตว์ จำพวก โค และ กระบือ เข้ามาในพื้นที่บ่อยครั้ง ล่าสุด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ทางปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงชายแดน ได้มีการจับกุมโคที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเมียนมา บริเวณช่องทางธรรมชาติ บ้านห้วยส้านใน และตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง ของ สภ.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน การลักลอบนำเข้าสัตว์จากเมียนมา ได้หยุดชะงักลงหลังการกวดขันการลอบนำเข้าและการจับกุมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับช่องทางบ้านหานเด็ด ก่อนหน้านั้น เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย – เมียนมา ต่อมาราษฎรได้พากันย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านโท้งนา เนื่องจากมีความสะดวกกว่า ส่วนตัวหมู่บ้านเดิมนั้น ปัจจุบันได้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลูกข้าวโพด และส้มเขียวหวาน ที่เป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านมาแล้ว 21 ปี

จากนั้นปศุสัตว์จังหวัด ได้เดินทางไปตรวจสอบคอกกักสัตว์ บริเวณติดสะพานแม่น้ำของ พื้นที่หมู่บ้านห้วยส้านนอก ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้มีการทำคอกกักสัตว์และยื่นขออนุญาตเป็นคอกกักสัตว์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว มีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาติตั้งคอกกักสัตว์จำนวน 3 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะออกใบอนุญาตต่อไป

สำหรับคำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มีคำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมา โดยอ้างว่ามีการระบาดของโรคในประเทศเมียนมา จึงมีคำสั่งห้ามนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นฉบับที่ 4 ระยะเวลาห้ามนำเข้า คราวละ 3 เดือน รวมมีคำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์จะครบ 1 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 ที่ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตพลีชีพ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานสถานการณ์ชายแดน การสรุปสถานการณ์การค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนฯ (ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน , ด่านศุลกากรแม่สะเรียง) และการรายงานสถิติการผลักดัน ส่งกลับบุคคลต่างด้าวตามช่องทางเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้น สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนฯ ครั้งที่ผ่านมา ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้มีการนำเข้าโค กระบือ ผ่านช่องทางบ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมครั้งต่อไป

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล