วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ มอบรถเข็นวีลแชร์และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตามโครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์”

Social Share

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ มอบรถเข็นวีลแชร์และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตามโครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์”

25 มกราคม 2567 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 30 คัน และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ 60 ชุด จาก นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , คุณนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ พลเอก สุรพล ตาปนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับสภาสมาคมสตรีแห่งติ ให้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2504 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการสภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิทานที่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยทุกเพศทุกวัย ทุกหมู่เหล่า ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการเดินไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล