วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟ ท่ามกลางสายหมอกพบปะ หน.ส่วนราชการ หารืองานสำคัญอย่างไม่เป็นทางการ

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะหารือและประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 07.15 น. ที่ ศูนย์พัฒนาและแสดงสินค้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เฮ็ดก้อเหลียว) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมสภากาแฟ โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะหารือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมหารือประเด็นต่างๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล โดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพ

 

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน และในเดือนกุมภาพันธ์2567 หน่วยงานเจ้าภาพในครั้งถัดไป ได้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล