วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเร่งรัดการพัฒนาจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ และเพิ่มศักยภาพในการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ใน 3 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพโดยการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในทุกมิติ การสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ให้ได้อย่างรวดเร็ว จึงให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดประชุมหารือกับภาคีเครือข่าย เพื่อพิจารณาศักยภาพของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดในทุกมิติที่สามารถส่งเสริมให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น 2.การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีศักยภาพในพื้นที่ 3.การจัดทำข้อมูลร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล