ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน ให้ชาวบ้านปายสองแง่

Social Share

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ บ้านปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 18 ม.ค. 2567 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114 บ้านปายสองแง่ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ประกอบด้วยผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน และกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 200 ชุด โดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งรับผ้าห่มกันหนาว และกระเป๋ายาพระราชทาน และนำกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีความห่วงใยสุขภาพราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

พร้อมกันนี้ ได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพแก่ราษฎร โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในพื้นที่ และผู้นำท้องถิ่นได้เยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทาน และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง พร้อมเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวปอฝ้าย แก่เยาะ ผู้ป่วยโรคหัวใจในพระราชานุเคราะห์ นายแต๋แหน จะฟูแต๋ ผู้สูงอายุกล้ามเนื้ออ่อนแรง และนายจะสอ อาจา ผู้สูงอายุยากไร้อาศัยอยู่คนเดียว

 

สำหรับบ้านปายสองแง่ หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนประชากร 205 คน 72 ครัวเรือน หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เส้นทางการคมนาคมเป็นถนนลูกรัง ผ่านหุบเขาสลับซับซ้อน การเดินทางเข้าถึงยากลำบาก ใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภอปายถึงหมู่บ้านใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง กอปรกับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงทำให้มีอากาศหนาวเย็น ซึ่งการได้รับผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน รวมถึงการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย ทั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล