วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดแม่ฮ่องสอน Kickoff ออกบริการ “ตลาดนัดแก้หนี้”

Social Share

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดแม่ฮ่องสอน Kickoff ออกบริการ “ตลาดนัดแก้หนี้”

วันที่ 14 ม.ค. 67 เวลา 1000 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกให้บริการประชาชนในโครงการตลาดนัดแก้หนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยปรากฎว่า มีลูกหนี้เพียง 3 ราย ที่มาเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้

นอกจากนั้นในวันนี้ มีการเปิดตลาดนัดแก้หนี้ ในอำเภอต่างไปอีก 7 อำเภอประกอบ ด้วย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอสบเมย โดยเฉพาะในครั้งนี้ได้นำบริการ “ตลาดนัดแก้หนี้” ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดให้ต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม และได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่รับภาระดอกเบี้ยสูง โดยจัดให้มีการตั้งศูนย์อำนวยการระดับจังหวัด ผ่านการบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ อัยการ และอีกหลายภาคส่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ดำเนินการ จัดบริการ“ตลาดนัดเงินกู้” Kick off ในวันที่ 14 มกราคมนี้ พร้อมกันกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนสถาบันการเงิน ได้แก่ สินเชื่อ ธ.ก.ส. โครงการสินเชื่อเพื่อชำระหนี้นอกระบบ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้คำปรึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียน 199 ราย เจ้าหนี้ 152 ราย มูลหนี้ 9,515,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีการไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จไปแล้ว 10 ราย มีมูลหนี้กว่า 1,072,000 บาท

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล