วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

แม่ฮ่องสอน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

Social Share

แม่ฮ่องสอน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 13 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง , นายสุพิชัย เต็งประเสริฐ ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายพิษณุ พันธุ์นัดที หัวหน้าสำนักงานขนส่งแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง , นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เข้าร่วมกิจกรรม

นายสุพิชัย เต็งประเสริฐ ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มีนโยบายช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาล และโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับคำขอผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่งเรื่องไปยังกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โดย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงิน จากกองทุนฯ ให้กับผู้ขอรับการจัดสรรจำนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 271,000.- บาท แยกเป็น รถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 ราย, ขาเทียม จำนวน 2 ราย

ทั้งนี้ การจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรมาจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยซึ่งรายได้จากการประมูลฯ กองทุนฯ กปถ. จะได้จัดสรรให้ทุกจังหวัดใช้ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ต่อไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม