วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

“เชษฐา” ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย และ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมและกระชับความสัมพันธ์

Social Share

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย และ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว และกระชับความสัมพันธ์

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องอุดมชาวนิเทศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ซีบีย์ เดอ การ์ตีเย ดีฟว์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย และ ฯพณฯ แพทริก เฮมเมอร์ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัว และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในระดับท้องถิ่น โดยมี พ.ต.อ.กิติภูมิ เอกสิงหชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการหารือ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย และ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสามประเทศ โดยได้หารือทำความเข้าใจกับ ปัญหาผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ที่อพยพเข้ามาหลบภัยจากการสู้รบในฝั่งประเทศไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดพื้นที่พักพิงจำนวน 4 แห่ง และได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทั้งยารักษาโรค อาหาร และที่พักอาศัย นอกจากนั้น คณะเอกอัครราชทูตยังได้ให้ความสนใจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่ง การจัดระบบการศึกษา ปัญหาแรงงาน ความเป็นอยู่ของความหลากหลายชาติพันธุ์ และการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทย ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังกล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีความสวยงามของธรรมชาติ ความลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบของการขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการเดินทางมาโดยรถตุ๊ก ตุ๊ก ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะที่อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้มอบของที่ระลึกเป็นศิลปะประดิษฐ์กล้วยไม้เอื้องแซะ ราชินีกล้วยไม้หอมแห่งเมืองสามหมอก ให้กับ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย และ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ซึ่งกล้วยไม้เอื้องแซะ เป็นราชินีกล้วยไม้หอมแห่งเมืองสามหมอก รวมทั้งเป็นกล้วยไม้ศรัทธาแห่งรักและเป็นกล้วยไม้ที่สําคัญในจังหวัดแม่ฮ่องสอนชนิดหนึ่ง ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประยุกต์ประดิษฐ์ของที่ระลึก เป็นดอกเอื้องแซะขนาดต่างๆ เพื่อให้เป๊นของฝากที่สวยงามมีคุณค่าและมีความหมาย

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล