วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน มอบบ้าน ตามโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนให้ที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ และมอบผ้าห่มให้ราษฏรชนเผ่ากระเหรี่ยงแดงบ้านห้วยแก้ว

2 ก.ย. 63 : นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหน่วยงานและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบบ้าน ตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้ นางหน่อหลู่โพ พงษ์ไพรสกุล เลขที่ 84/2 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 7 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 1 ห้องน้ำ 1ห้องโถง 1 ห้องครัว สามารถพักหลับนอนได้หลายคน หลักคามุงกระเบื้อง มีมาตรฐาน คงทนถาวร

สำหรับ นางหน่อหลู่โพ พงษ์ไพรสกุล อายุ 63 ปี ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเป็นผู้สูงอายุ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่สภาพบ้านเก่าและทรุดโทรม ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรสร้างบ้านให้ โดยมอบหมายให้อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดำเนินการในการสร้างบ้าน คิดเป็นมูลค่าการสร้าง จำนวน 70000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับงบประมาณการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านจากเหล่ากาชาดจั้งหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบผู้ห่มให้กับราษฎรบ้านห้วยแก้วจำนวนหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านห้วยแก้ว ซึ่งเป็นชนเผ่ากระเหรี่ยงแดงอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยามค่ำคืนอากาศจะหนาวเย็น เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในบ้านชุมชน