วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมพลังบวรร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย สวมผ้าไทย ทำบุญตักบาตร

Social Share

เช้าวันนี้ (1 ธ.ค. 2565) ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ หน้าวัดจองคำและวัดจองกลาง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมพลังบวรร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย สวมผ้าไทย ทำบุญตักบาตร ภายใต้การขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ในระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกวันพระ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 29 รูป

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุข อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของพลังบวรในพื้นที่ และได้กำหนดกิจกรรมพลังบวรร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย สานผ้าไทย ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการขับเคลื่อนบทบาท การเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ในมิติด้านถนนสายวัฒนธรรม พลังบวร ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย