วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

ตำบลผาบ่อง ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคี ยอดเงิน 4 แสนกว่าบาท นำสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน

Social Share

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง พร้อมผู้นำชุมชน และชาวบ้านในตำบลผาบ่อง ทั้ง 12หมู่บ้าน อสม.ตำบลผาบ่อง รพ.สต.ผาบ่อง โครงการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมใจทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินมอบให้โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน รวมยอดเงินทั้งสิ้น 456,470 บาท ( สี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท ) ได้มีการตั้งขบวนผ้าป่าตั้งแต่บริเวณหน้าวัดผาบ่องใต้ แห่ผ้าป่าไปยังห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีพระครูอนุกูลศีลสังวร เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ นายอนุศักดิ์ จันทคราม หัวหน้าโครงการสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำกองผ้าป่าของคณะ กฟผ. โครงการสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงไฟฟ้าดีเซลผาบ่อง บริษัท อิตัลไทย บริษัทแปลนโมทีฟ และบุคคลากร กฟผ. ร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าซื้อที่ดินให้แก่ รพ.ศรีสังวาลย์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ได้กล่าวว่า การทอดผ้าป่าสามัคคีของตำบลผาบ่องในวันนี้ เพื่อนำเงินร่วมสมทบทำบุญ ซื้อที่ดิน 6 ไร่ สร้างอาคาร และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน เพื่อสามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะที่พื้นที่ให้บริการรักษาไม่เพียงพอ

พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดป่าถ้ำวัว กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ พระอุโบสถวัดป่าถ้ำวัว โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินสมทบทำบุญเข้าบัญชีได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน หมายเลขบัญชี 508-0-54339-6 ชื่อบัญชี วัดป่าถ้ำวัว ( เงินบริจาคเพื่อซื้อที่ดิน สร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบ รพ. ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน )