นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเยี่ยมพร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Social Share

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 19 ทุน ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 11 ทุน ระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 ทุน และมอบทุนการศึกษาสมทบให้กับเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นายพิสิษฐ์ คีรีเขตสงบ ชั้น ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” และ ด.ช.ภูมิรพี กูลนานวน ชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย

นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารีแก้นักเรียนที่ขัดสน จากโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยา อ.สบเมย จำนวน 3 ราย ได้แก่ ด.ช.วีรากร ถิ่นฤทัยวัลย์ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1, ด.ช.วรชิต มิตรสาธิต ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 และ ด.ญ.สุภัสรา นวลแก้ว เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1

การมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กและเยาวชนประพฤติดียากไร้ขาดทุนทรัพย์จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียน และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป