แข่งขันท่ามกลางสายฝน ชุมชนบ้านโป่งในจัดแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

Social Share

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ สนามเปตองชุมชนบ้านโป่งใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติ “ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ” ครั้งที่ 17 โดย นายประยูร อยู่สุภาพ ประธานชมรมเปต๋องชุมชนบ้านโป้ง และ ตัวแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติ ” 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ”ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเปตองขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ วันเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีให้กับชุมชน ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด เสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนทั้ง 9 ชุมชน โดย แบ่งประเภทการแข่งขัน ออกเป็น 3 ประเภท คือ การแข่งขันประเภทชายคู่ 9 ชุมชน การแข่งขันประเภทหญิงคู่ 9 ชุมชน การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป แบบโอเพ่น และ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน เงิน 30,000 บาท

Cr. สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน