วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจราษฏรยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและจิตเวช

Social Share

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน พร้อม นายกเหล่ากาชาดแม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพเงินช่วยเหลือราษฏรยากไร้ สร้างขวัญและกำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงเเสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมคณะกรรมการเเละสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แม่เหาะ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมราษฏรยากไร้และมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค เงินช่วยเหลือผู้ป่วยรายละ 1000 บาท ประกอบไปด้วย นางเเลเเล หยกสกุลดีเลิศ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหาะ เป็น ผู้ป่วยติดเตียง และ นางเกศเเก้ว สง่าพระงาม บ้านเลขที่ 108/3 หมู่ที่ 4 บ้านเเม่เหาะ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น ผู้ป่วยจิตเวช

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพของผู้ป่วยครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงได้ลงพื้นที่เชิงรุก พร้อมการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าช่วยเหลือ สำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้วยความเอาใจใส่ ในทุกๆด้าน มุ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วย

Cr. สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน