วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม” ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน พร้อม นายกเหล่ากาชาด มอบถังน้ำอุปโภคบริโภค ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

Social Share

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถังน้ำอุปโภคบริโภคกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” แก่โรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำดื่ม ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัลย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ร่วมส่งมอบถังน้ำในครั้งนี้

โดยมี โรงเรียน เป้าหมายในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จำนวน 7 โรงเรียน และ อ.สบเมย จำนวน 2 โรงเรียน การรับมอบถังน้ำในครั้งนี้มีตัวแทนของแต่ละโรงเรียนเดินทางมารับมอบ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรถังน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน 16 ถัง เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ 7 อำเภอ พร้อมค่าใช้จ่ายในการทำฐานคอนกรีตเสริมเหล็กวางถังน้ำ เพื่อนำไปติดตั้งยังในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ได้ใช้ประโยชน์ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักเรียนในแต่ละพื้นที่