วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เปิดตัวสะท้าน ผู้นำแห่งเครือข่ายชาติพันธุ์ พรรคก้าวไกล ส่งลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน เขต 2 เน้นการเข้าถึงชุมชนแก้ปัญหาความเดือดร้อน กรรมการเครือข่ายชาติพันธุ์

Social Share

เปิดตัวสะท้าน ผู้นำแห่งเครือข่ายชาติพันธุ์ พรรคก้าวไกล ส่งลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน เขต 2 เน้นการเข้าถึงชุมชนแก้ปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 29 กรกฏาคม 2565 ที่แทมรีนรีสอร์ท อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายเหล่าฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุล กรรมการเครือข่ายชาติพันธุ์พรรคก้าวไกล นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล สัดส่วนเชาติพันธุ์ พร้อมทีมงานพรรคก้าวไกล เครือข่ายชุมชนการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่พบปะปรึกษาหารือกับสมาชิกเพื่อเลือกตัวแทนชาติพันธุ์ของพรรคก้าวไกลลงสมัคร สส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต2 โดยได้ทำการเปิดตัว นายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์ พร้อมคณะทำงาน ของ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอนสายใต้ เพื่อสื่อสารนโยบายและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

นายเหล่าฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุล กรรมการเครือข่ายชาติพันธุ์ กล่าวถึงปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การศึกษาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สวัสดิการ การบริการขั้นพื้นฐานและสัญชาติ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ ประมาณ 7,987,808 ไร่ เป็นพื้นที่ป่า 6,958,612 ไร่ หรือ 87 % เป็นที่ดินที่คนใช้ประโยชน์ทั้งหมด 1,029,196 ไร่ หรือ 12 % มีเอกสารสิทธิ์ 122,392 ไร่ หรือ 11% ของที่ดินใช้ประโยชน์ ไม่มีเอกสาร 906,804 ไร่ หรือ 89 % ของที่ดินที่ใช้ประโยชน์ จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 649,378 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานฯ / เขตรักษาพันธุ์ฯ 257,426 ไร่

ทั้งนี้ ได้สรุปในภาพรวมว่า เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหานี้ไม่ได้พึ่งเกิด แต่เป็นแบบนี้มาโดยตลอด ระบบราชการ กลไกทางจังหวัด อำเภอ ไม่สามารถเข้ามาแก้ไขอะไรได้ ที่ผ่านมา ส.ส. ในจังหวัด ไม่เคยแสดงตัวเป็นตัวแทนของพวกเราชนเผ่าเข้าไปแก้ไขกฎหมายและนโยบายท้องถิ่น ได้งบน้อย ส่วนใหญ่เป็นเงินรายจ่ายประจำใน ภารกิจที่ถ่ายโอนมา สำหรับงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย ถ้าเป็นพื้นที่ในเขตป่า ท้องถิ่นไม่มีอำนาจไปทำโดยตรง ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ / อุทยาน / ทำได้เพียงซ่อม ส่วนด้านปัญหาเรื่องที่ดินทำกินซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ถูกให้ความสำคัญ และ ที่ดินในเขตป่าสงวนจำนวน 666,451 ไร่ คทช.มอบที่ดินทำกิน 7,762 ไร่ (เท่ากับ 1.16 % ) ในเขตอุทยาน – เขตรักษาพันธุ์ ทั้งนี้จะเน้นปราบปราม ไม่มีงบการก่อสร้างใหม่ๆ มีแต่งบซ่อมแซม และ ไม่มีงบสร้างขยายสายส่งไฟฟ้า ทำให้หมู่บ้านขาดแคลนและไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 102 หมู่บ้าน

สำหรับ นายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์ อายุ 47 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำงานเป็นผู้ประสานงานภาคสนามของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) และ สหพันธุ์เกษตรกรภาคเหนือ ในการนำชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่ดินใน จ. แม่ฮ่องสอน ร่วมชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา และ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ พื้นที่ อำเภอสบเมย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย ซึ่งเป็นเครือข่ายชาวบ้านที่ทำกิจกรรมด้านปกป้องสิทธิในที่ดิน และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า