วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

เปิดตัว “นุ คอร์ ปู่” และ “ฌ่ายไน่” แบรนด์สินค้าสหกรณ์บนพื้นที่สูงอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เปิดตัวแบรนค์สินค้าสหกรณ์บนพื้นที่สูงอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน “นุ คอร์ ปู่” และ “ฌ่ายไน่” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) สวพส. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ชาวบ้านกลอเซโล ชาวบ้านบุญเลอ ได้นำผลิตภัณฑ์และผลผลิตสินค้าทางการเกษตร เปิดบูธแสดงสินค้าเปิดตัวแบรนค์ท้องถิ่นของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสหกรณ์บนพื้นที่สูงของอำเภอสบเมย โดยทาง สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทีมงาน ร่วมกับ สวพส. สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่สามแลบ จำกัด และสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด ได้นำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ มาแสดงในงาน โครงการปลูกป้าต้นน้ำและหญ้าแฝก ณ จุดชมวิวกลอเซโล ทะเลหมอกสองแผ่นดิน เพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดตัวแบรนด์ “นุ คอร์ ปู่” และ “ฌ่ายไน่”

พร้อมกันนี้ทางกลุ่มได้นำเสนอผลงานการดำเนินงาน ผลผลิต แนวทางการต่อยอด ให้กับทาง นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สวพส. ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สวพส. และ คุณชนเขต บุญญขันธ์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้เดินทางเยี่ยมชมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและใช้เวลานานในการเยี่ยมชม ตลอดจนได้ให้คำแนะนำในด้านการผลิต การพัฒนาพันธุ์ทุเรียน การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการเชื่อมโยงด้านการตลาดกับภาคเอกชน แก่ผู้แทนสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่