วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุงให้สาธารณสุขฯ แม่ฮ่องสอน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุงให้สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง ขนาด 80 มิลลิลิตร จำนวน 7,200 ขวด แก่ นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในวงแคบ ตามแผนปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูการแพร่ระบาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2565

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใช้ฉีดพ่นตามร่างกายป้องกันไม่ให้ยุงกัด ลดการแพร่เชื้อ ต่อบุคคลอื่นในครอบครัว หรือ ครัวเรือนใกล้เคียง และเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและความเสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชนต่อไป