วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

แม่เหียะ ต้อนรับ “บิ๊กตู่” เยี่ยมชมต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลเทศบาลเมืองแม่เหียะ

29 มิ.ย. 2022
463
Social Share

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ Maehia Smart City

ช่วงบ่ายวันนี้ (29 มิ.ย. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการบริการภาครัฐแนวใหม่ สู่ต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ Maehia Smart City ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง ประชาชนที่มาจากพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะและต่างอำเภอๆ มาให้การต้อนรับ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS Data Center ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้ในการ พัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ โดยการเก็บข้อมูล ผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษี LTax 3000 จัดเก็บภาพถ่ายทางอากาศ นำมาวิเคราะห์ข้อมูล วัดพื้นที่ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อทำการวางระบบจัดเก็บภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ท่อ รางระบายน้ำ แผนที่ 3D Model แบบจำลองสามมิติเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่มองเห็นและเข้าใจถึงบริบทพื้นที่ที่ตนอยู่อาศัย และศูนย์บริการเป็นเลิศ Excellent Service Center ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม One Stop Service ประชาชนในพื้นที่ สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ line official Maehia@ ทม.แม่เหียะ / website เทศบาลเมืองแม่เหียะ / application เทศบาลเมืองแม่เหียะ นอกจากนี้ยังมี การยื่นคำร้อง การขออนุมัติขออนุญาตก่อสร้าง สามารถลดระยะเวลาการอนุมัติจาก จาก 45 วัน ให้เหลือเพียง 1-2 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบการจัดการงานสารบรรณภายในหน่วยงาน โดย พัฒนาแพลตฟอร์ม E-Office สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการเกษียณหนังสือราชการออนไลน์ เพื่อให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานราชการ ลดการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการทำงาน ในการบริการ ประชาชน