วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองแม่เหียะ Kick off เร่งควบคุมไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน

Social Share

เทศบาลเมืองแม่เหียะ Kick off เร่งควบคุมไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน

วันที่ 28 พ.ค. 66 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพสต. บ้านท่าข้าม อสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน จัดกิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เร่งควบคุมทุกหลังคาเรือน โดยระดมกำลังปฏิบัติการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน หลังจังหวัดเชียงใหม่และตำบลแม่เหียะพบผู้ป่วยไข้เลือดออกหลายพื้นที่ เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งคณะทำงานและประชาชน และปฏิบัติการเชิงรุกกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน อาจเกิดน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก และหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และในตำบลแม่เหียะ เริ่มมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงวิวัฒนาการการเกิดโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน เป็นอย่างรวดเร็ว และมีระยะเวลาที่นานขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้กำชับให้ทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบดำเนินการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชน และทุกภาคส่วน ระดมกำลัง อสม.ในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกอาทิตย์” ด้วยการสำรวจแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน โดยได้มีการอบรมคณะทำงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังไข้เลือดออกในพื้นที่

รวมถึงมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ตัดหญ้า เก็บขยะ ภาชนะและยางรถยนต์ที่มีน้ำขัง ฉีดพ่นสารกำจัดยุง อย่างเร่งด่วนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมแนะนำให้ประชาชนนำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรคมาใช้ ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันโรคจากยุงลาย สำหรับประชาชนท่านใดมีไข้สูงลอย 39-40 องศา มีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ หรือมีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบมาพบแพทย์ทันที