วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดพิธีน้อมรำลึกในวาระ 25 ปี แห่งการสวรรคตของสมเด็จย่า

18 ก.ค. 63 : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงรายประกอบพิธีถวายขันดอก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่บริเวณอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ไร่แม่ฟ้าหลวง โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ตามมาตรฐานของภาครัฐอย่างเข้มงวดไปพร้อมกันด้วย โดยบรรยากาศภายในงาน เริ่มด้วยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ศาลาแก้ว ภายในอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

จากนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิฯ นำโดย ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ เจ้าหน้าที่และประชาชน พร้อมใจกันจัดขบวนตุงและขันดอกอันเป็นพุ่มดอกไม้เครื่องสักการะแบบล้านนา ไปร่วมกันถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ที่บริเวณลานหน้าพระรูปปั้นสำริดของพระองค์

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า แม้ว่าจะเสด็จสวรรคตนานกว่า 25 ปีแล้วก็ตาม พระราชดำรัสของพระองค์ยังคงเป็นความจริง ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคสมัย โดยเฉพาะกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนต้องปรับตัวและหันมาใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) อันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก็ต้องปรับตัวให้ตอบรับต่อวิถีชีวิตใหม่ แต่ยังคงยึดแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จย่าเป็นเข็มทิศในการทำงานพัฒนา และธุรกิจเพื่อสังคมเช่นเดิม

ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ ทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว เรายังทำหน้าที่เผยแพร่คำสอนของสมเด็จย่า เพื่อเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม

สำหรับตลอดทั้งวันของวันนี้ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง หรือที่ชาวเชียงรายรู้จักในชื่อไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” ได้ในระหว่างเวลา 09.00–17.00 น. โดยไม่เก็บค่าบำรุง เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ พระตำหนักดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจ สวนแม่ฟ้าหลวง สะพานเดินเรือนยอดไม้ (Doi Tung Tree Top Walk) และสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (ดอยช้างมูบ) ที่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. อีกด้วย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ใด้ทรงงานอย่างทุ่มเท เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ห่างไกล พระองค์ทรงตระหนักดีถึงความยากลำบาก การขาดโอกาสในชีวิตรวมถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจึงมีบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าไปร่วมตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยด้วย และทรงนำเครื่องนุ่งห่ม อาหาร สิ่งของที่จําเป็น และของเล่นสำหรับเด็กเข้าไปพระราชทานให้แก่คนในพื้นที่ ในสายตาของชาวไทยภูเขา พระองค์เปรียบเสมือนเสด็จมาจากฟากฟ้า เพื่อปัดเป่าความทุกข์ยาก เขาเหล่านั้นจึงถวายพระสมัญญา “แม่ฟ้าหลวง” อันสะท้อนถึงความเคารพรักบูชาจากหัวใจของชาวไทยภูเขาทุกคน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงงานอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนที่ยากไร้และชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จวบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 พระชนมายุ 95 พรรษา

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี พ.ศ.2543 ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวมในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้ง การพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย